Логопедична корекція

Первинна логопедична консультація

Первинна консультація включає знайомство, з’ясування причини звернення, збір інформації про проблему, ознайомлення з історією розвитку та життя дитини.

Проводиться первинна логопедична діагностика та обговорюються умови, інтенсивність, частота і тривалість логопедичної роботи.

Первинна консультація передує будь-яким формам логопедичної корекції.

Тривалість первинної логопедичної консультації – 50 хв.

Логопедична діагностика

Комплексна логопедична діагностика проводиться при потребі визначити рівень мовленнєвого розвитку дитини та для постановки логопедичного діагнозу.

Включає обстеження стану сформованості усіх сторін мовлення дітей дошкільного та шкільного віку та надання необхідних рекомендацій за результатами діагностики.

Пройти логопедичну діагностику можна без погодження на подальшу логопедичну корекцію.

Індивідуальна логопедична корекція

Індивідуальна логопедична корекція проводиться:

  • з дітьми, що мають тяжкі порушення мовлення (алалія, дизартрія, ринолалія);
  • з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення;
  • при порушеннях звуковимови (постановка звуків);
  • для дітей з аутизмом.

Тривалість індивідуального логопедичного заняття від 20 до 45 хв.